Jeotermal Enerji

Jeotermal Enerji

Madencilik

Madencilik

Jeotermal Aramacılık

Jeotermal Aramacılık

Ülkemizdeki dağ zincirleri ve deprem kuşakları göz önüne alındığında, Türkiye jeotermal açıdan önemli bir yere sahiptir. Öyle ki, Türkiye bünyesinde barındırdığı önemli aktif faylardan dolayı Dünya üzerindeki deprem kuşaklarının en önemlileri arasında gösterilmektedir. Bu faylar, genellikle grabenler ve doğrultu atımlı faylar şeklinde gelişmişlerdir....
Maden Aramacılığı

Maden Aramacılığı

Türkiye, önemli bir metalik maden ve sanayi hammadde çeşitliliğine sahiptir. Bu durum doğanın ülkemize sunduğu bir zenginliktir. Geçirdiği jeolojik evrim ve tektonik olaylar, maden yataklarımızın küçük, orta boyutlu ve parçalı olmasının nedenidir. Bu nedenle, arama döneminde doğru yöntemler kullanılmadığında madenlerin bulunmasında zorluklarla...